torsdag 3. april 2008

Brukermedvirkning 03.04.08. Torsdag

Oppgave:
Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

* Barnehage
* Skole
* Ungdomsklubb

1.)
Barnehage:
Barn i hverdagen skal få mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på hverdagen.
Barnas tanker og meninger skal anerkjennes. Man skal oppmuntre barnet til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, dettte gir barna rett til medvirkning. Dette gir også en positiv innvirkning mellom deg og barnet. Annerkjenennde kommunikasjon er en forutsetning som gir rom for barns rett til medvirkning. Det og gi barn rett til medvirkning gjør at man annerkjenner barnet som likeverdig med den voksne. Barna skal få mulighet til å være med på planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns verden må respekteres. Man skal jo ta til seg barns tanker og meninger, men man må også passe på barnets alder og modningsnivå. Barn skal få uttrykke seg slik at de kan få innflytelse fra alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barn gir uttrykk for ting via kroppen og språket. De minste formidler sine synspunkter via kroppen og andre følelsesmessige uttrykk. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Man skal oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og følelser, uansett hvordan barna viser dette.


2.)

Skole:


For mange barn er det en vanskelig overgang fra barnehage til skole/SFO. Strukturering, oppdeling og innholdet i skole/SFO er noe helt nytt for elevene. Det er som regel støre enheter på en skole. Det er aldersspredning fra 6 til 12 år. De fleste vil da gå fra en mer oversiktlig barnehage til en mer uoversiktlig skole. Det betyr at skolen og SFO må samarbeide for å ivareta alle barna. Det er viktig å annerkjenne barnets følelser og legge godt til rette for barnas hverdag i skolen. Noen barn er uttrygge og da vil oversiktlighet og strukter være viktig. Det er lurt å sette ord på hva som skjer igjennom dagen til barna. Man skal da fortelle hva som skjer, og ikke hva som har skjedd. Igjennom dette føler barnet seg trygt. I klasserommet er struktur helt avgjørende. Da kan man lage klasseregler. Det er viktig å innkludere barna, det gjelder planlegging av undervisning og aktiviteter. Det er viktig at alle regler er klare og tydlige og det er viktig å diskutere reglene sammen med alle elevene, dette er en måte å inkludere elevene på og gi dem medbestemmelse.


3.)

Ungdomsklubb:


Ungdomsklubber er for ungdom fra 8 klasse og oppover. Her kan den voksne være mer tilbaketrukket og bruke ironi, bruke metaforere og fleipe på en måte som utfordrer ungdommene i deres tankemønster og holdninger. Her vil ungdom ofte ha mindre voksne og ønskeri større grad i styre selv. Ungdommen ønsker å bli hørt, men det er fortsatt de voksne som har ansvar. Ungdommen kan være med på å planlegge hva som skal skje, som for eksempel hva slags aktiviteter som skal bli utført og når. I ungdomstiden handler det om å finne seg selv og ved å finne seg selv så har man arenaer hvor man kan møte andre ungdom hvor deres samhandling står i sentrum. Det er mange måter for å gjøre at ungdom får brukemedvirkning. Med ungdomsklubber så kan ungdom være med på å bestemme hva som skal skje, slik som hva de skal ha. Skal man ha svømming, kino eller disko for eksempel. Da stemmer alle sammen på det de vil, og det som det er mest stemmer på vil da bli valgt. Man kan også ha møter sammen med alle sammen, for å finne ut hva man skal gjøre. Det er viktig at ungdom klarer å ta avgjørelser fordi de begynner å bli såpass gamle. Det er viktig å oppmuntre ungdommen slik at de får sagt hva de mener om valg og avgjørelser som blir tatt.

torsdag 28. februar 2008

Logg 28.02.08

Hei og hopp... I dag har vert en super dag. Vi har hatt mye skøy og morro på gruppen. Vi har kommet godt i gang både overens og med oppgaven. Samholdet er på topp og gruppen trives godt sammen, jeg tror vi alle føler det vil gå bra fremover.
Vi har bestemt oss for:
aldersgruppen.
Aktivitet.
Og starter på aktivitets planen.

Dette er en felles logg for gruppen;)

onsdag 27. februar 2008

Yrkesutøvelse

1.) Med drama tenker jeg på...

Drama for meg kan bety så mangt, f.eks. krangel og uenigheter mellom mennesker, men også skuespill, teater, film osv..

2.) Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. er...

Som jeg sa i min forige blogg så er jeg velig lett og ledig forran andre mennesker, mye takket være min tidligere skole ringstabekk. Så jeg må innrømme at jeg føler meg relativt konfertabel når jeg står forran andre mennesker og snakker høyt, men det avhenger jo litt av at jeg vet hvilket tema jeg skal snakke om da. Jeg liker og snakke fritt og ha minst mulig notater, slik at jeg ikke skal henge meg for mye opp i de.

3.) Min erfaring med dramaarbeid er...

Posetiv med stor P. Jeg synes drama er inntresangt og lærerikt. Det er også deiligt og få litt variasjon i skole hverdagen, ikke bare ha tavle undervisning hele dagen. Men drama er heller ingen dans på roser, det er mye som skal tas i betraktning her f.eks. Lyd og lys, kulisser, scene, manus, korigrafi og skuspillere ikke minst. Og sikkert masse mer. Men hvis alt går etter planen så finnes det jo ikke noe bedre enn en god film eller et godt teater stykke på en koslig vinternatt.

4.) Jeg liker/liker ikke drama fordi..

Jeg liker faktisk drama hvis jeg ikke har fått frem det i de øvre oppg. mest fordi jeg føler jeg lærer masse av det samtidg som det er gøy. Hadde jeg ikke gått på barn og ungdom slik som jeg gjør den dag i dag, så ville nok unge herr Bergersen ha gått på musikk, dasns og drama.
Jeg føler at jeg lærer best når jeg har det morsomt. I tillegg så elsker jeg det kicket jeg får når jeg trer opp på scenen forran alle de andre, og alles oppmerksomhet er rettet mot meg.

Kommunikasjon og samhandling

1.) Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?

- Ansvarlighet: Det er viktig og kunne stå for de avgjørelsene og handlingene man gjør og kunne ta konsekvensene av de.

-Selvkontroll: Tilpasse seg fellesskapet, ta hensyn til andre og kunne utsette egne behov og ønsker.

-Samarbeidsferdigheter: Dele med andre og hjelpe andre som trenger det. Følge regler og beskjeder, men samtidig være smidig slik at du kan veksle mellom aktiviteter hvis det skulle bli nødvendig.

-Prososial atferd: Gjøre gode posetive handlinger mot andre mennesker du uten at du får noe igjen for det selv. F.eks. Gi ros, være snill og grei, bry seg om andres meninger og følelser, dele, hjelpe og innkludere. Min personlige mening er at den viktigste sosiale ferdigheten et menneske kan ha er prososial atferd. Dette sier jeg fordi jeg mener at evnen til og kunne bry seg om andre og ta vare på de uten og tenke på seg selv er jo egentlig sikkert en absurd tanke for mange, så det er derfor vi trenger folk som har det.

-Empati og rolletaking: Vise omsårg for andre og ha evnen til å kunne sette seg inn i deres situvasjoner og følelser.


2.) Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?

Jeg har vert i mange forskjellige grupper oppigjennom årene, mye fordi jeg gikk på en skole som heter ringstebekk hvor de fokuserer veldig på at elevene skal kunne tørre og stå opp og snakke forran andre mennesker. Jeg har også deltatt i mange forskjellige idretter, f.eks. fotball som nok er den største, grunnen til at jeg nevner det er fordi fotball er en lagsport hvor det er utrlig viktig og kunne jobbe sammen og samarbeide, noe som også er veldig sentralt i et gruppe arbeid.
Jeg har også en del år som konfirmasjons leder i ryggen, da har jeg jobbet i en gruppe på 50persjoner fra Jar menighet. Det er kanskje det gruppearbeidet jeg føler fungerer best som jeg har deltatt i, mye fordi alle har samme lidenskap og samme mål for det vi vil oppnå. Alle sammen jobber hardt og tviler ikke et sekund når de får en beskjed. Respekten er lik fra alle kanter, alder og kjønn er likestilt. Fredtun i stavern er et sted jeg drar tilbake til hvert år med et smil om munnen:)


3.) Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

Lytter til andre, åpen for andre forslag og idèr. Komme med saklige innspill og ta opp andres til vurdering i gruppen. Gi ros til andre når de gjør noe bra og si fra når du er uenig men på en ordentlig måte. Gjøre oppgaver man har tatt på seg til riktig tid. Ha evnen til og kunne endre på ting (felksibilitet). Holde en god tone i gruppen, passe på at alle føler seg inkuldert og at alle har det bra.

tirsdag 26. februar 2008

HeiHei

Jeg er en ung kjekkas fra Sandvika VGS. Jeg søker nye venner og evt. samboerskap.
Jeg liker lange turer på stranden og kvelder forran peisen med en varm kopp kakao og en allright bok.
Er du min partner? Da bør du være inadvent, uteforstående og asosial.
Er du ikke? Da holder du deg unna;)


Ps: denne bloggen er kunn til pga. et skole prosjekt!

Morten