onsdag 27. februar 2008

Kommunikasjon og samhandling

1.) Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?

- Ansvarlighet: Det er viktig og kunne stå for de avgjørelsene og handlingene man gjør og kunne ta konsekvensene av de.

-Selvkontroll: Tilpasse seg fellesskapet, ta hensyn til andre og kunne utsette egne behov og ønsker.

-Samarbeidsferdigheter: Dele med andre og hjelpe andre som trenger det. Følge regler og beskjeder, men samtidig være smidig slik at du kan veksle mellom aktiviteter hvis det skulle bli nødvendig.

-Prososial atferd: Gjøre gode posetive handlinger mot andre mennesker du uten at du får noe igjen for det selv. F.eks. Gi ros, være snill og grei, bry seg om andres meninger og følelser, dele, hjelpe og innkludere. Min personlige mening er at den viktigste sosiale ferdigheten et menneske kan ha er prososial atferd. Dette sier jeg fordi jeg mener at evnen til og kunne bry seg om andre og ta vare på de uten og tenke på seg selv er jo egentlig sikkert en absurd tanke for mange, så det er derfor vi trenger folk som har det.

-Empati og rolletaking: Vise omsårg for andre og ha evnen til å kunne sette seg inn i deres situvasjoner og følelser.


2.) Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?

Jeg har vert i mange forskjellige grupper oppigjennom årene, mye fordi jeg gikk på en skole som heter ringstebekk hvor de fokuserer veldig på at elevene skal kunne tørre og stå opp og snakke forran andre mennesker. Jeg har også deltatt i mange forskjellige idretter, f.eks. fotball som nok er den største, grunnen til at jeg nevner det er fordi fotball er en lagsport hvor det er utrlig viktig og kunne jobbe sammen og samarbeide, noe som også er veldig sentralt i et gruppe arbeid.
Jeg har også en del år som konfirmasjons leder i ryggen, da har jeg jobbet i en gruppe på 50persjoner fra Jar menighet. Det er kanskje det gruppearbeidet jeg føler fungerer best som jeg har deltatt i, mye fordi alle har samme lidenskap og samme mål for det vi vil oppnå. Alle sammen jobber hardt og tviler ikke et sekund når de får en beskjed. Respekten er lik fra alle kanter, alder og kjønn er likestilt. Fredtun i stavern er et sted jeg drar tilbake til hvert år med et smil om munnen:)


3.) Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

Lytter til andre, åpen for andre forslag og idèr. Komme med saklige innspill og ta opp andres til vurdering i gruppen. Gi ros til andre når de gjør noe bra og si fra når du er uenig men på en ordentlig måte. Gjøre oppgaver man har tatt på seg til riktig tid. Ha evnen til og kunne endre på ting (felksibilitet). Holde en god tone i gruppen, passe på at alle føler seg inkuldert og at alle har det bra.

Ingen kommentarer: